Skip to content

Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie biedt de mogelijkheid om activiteiten/handelingen anders of opnieuw aan te leren,

Aan welke problemen kunt u denken?

Hier worden een aantal concrete voorbeelden genoemd van problemen die u tegenkomt en waar een ergotherapeut bij kan helpen. Er wordt uitgelegd wat ergotherapeuten bij deze specifieke problematieken voor u kunnen betekenen.

Handtherapie

De hand is een onderdeel van ons lichaam dat veel gebruikt wordt in het dagelijks handelen.

Dementie

Dementie heeft (ernstige) gevolgen voor u en uw directe omgeving.

Mantelzorgers coachen en begeleiden

Wanneer een mantelzorger tegen moeilijkheden aanloopt in de zorg en ondersteuning die hij/zij biedt, kan een ergotherapeut met u meekijken.

Valpreventie

Wanneer er door lichamelijke beperkingen of ouderdom veel valrisico aanwezig is, kijken wij als ergotherapeuten graag met u naar de valrisico’s in uw dagelijks leven.

Revalidatie

Na een revalidatieproces in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, lijkt het vanzelfsprekend om thuis alle dagelijkse gewoonten weer op te pakken.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft ieder individu recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie per kalenderjaar.
Play Video